Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập tài khoản mới có thể xem đầy đủ thông tin thành viên


# Mã SV Tên sinh viên Ngày sinh Giới tính Khoa Ngày vào Tình trạng Kiểu TV
1 17XXX0233 Nguyễn Hồ Lan Anh 29/03/1999 Nữ Kinh Tế 25/02/2019 Hoạt động Chính thức
2 18XXX1562 Nguyễn Mỹ Thái Kha 18/01/2000 Nữ Kinh Tế 20/10/2018 Ngừng hoạt động Cộng tác
3 18XXX0144 Trần Thảo Nhi 22/12/2000 Nữ Kinh Tế 20/10/2018 Ngừng hoạt động Cộng tác
4 18XXX0114 Nguyễn Thị Ngọc Châu 02/10/2000 Nữ Kinh Tế 20/10/2018 Hoạt động Cộng tác
5 18XXX1059 Hà Thị Phương Khanh 20/11/2000 Nữ Kinh Tế 20/10/2018 Hoạt động Cộng tác
6 18XXX1895 Mai Văn Tiến Đạt 13/07/1999 Nam Kinh Tế 18/10/2018 Hoạt động Chính thức
7 18XXX2014 Nguyễn Thành Đạt 08/11/2000 Nam Kinh Tế 18/10/2018 Ngừng hoạt động Cộng tác
8 18XXX0489 Nguyễn Vũ Thu Hằng 02/12/1996 Nữ Kinh Tế 18/10/2018 Hoạt động Cộng tác
9 18XXX0695 Nguyễn Huỳnh Ngọc 02/06/2000 Nữ Kinh Tế 18/10/2018 Hoạt động Cộng tác
10 18XXX1388 Hồ Huy Thanh 03/05/2000 Nam Kinh Tế 18/10/2018 Hoạt động Cộng tác
11 18XXX0206 Trần Trung Nghĩa 19/10/2000 Nam Kinh Tế 18/10/2018 Ngừng hoạt động Cộng tác
12 18XXX0090 Nguyễn Hoàng Tú Linh 13/07/2000 Nữ Truyền Thông Và CNTT 18/10/2018 Hoạt động Chính thức
13 18XXX0243 Lý Quốc Việt 30/10/2000 Nam Truyền Thông Và CNTT 18/10/2018 Hoạt động Chính thức
14 15XXX953 Trần Thanh Bình 30/05/1992 Nam Kinh Tế 18/10/2018 Ngừng hoạt động Chính thức
15 18XXX0471 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 16/06/2000 Nữ Kinh Tế 18/10/2018 Hoạt động Cộng tác
16 16XXX0232 Lục Đức Sê San 07/10/1998 Nam Kinh Tế 18/10/2018 Hoạt động Cộng tác
17 18XXX1852 Trần Tố Quyên 21/05/1999 Nữ Kinh Tế 18/10/2018 Hoạt động Cộng tác
18 16XXX0341 Phạm Thị Hồng Đào 07/09/1998 Nữ Kinh Tế 18/10/2018 Hoạt động Cộng tác
19 18XXX1061 Lê Vĩnh Đạt 10/06/2000 Nam Kinh Tế 18/10/2018 Hoạt động Cộng tác
20 18XXX0007 Lê Hoàng Sang 06/06/1999 Nam Kinh Tế 01/10/2018 Hoạt động Cộng tác
21 18XXX0126 Huỳnh Thị Lan Thanh 05/07/2000 Nữ Luật và quan hệ quốc tế 01/10/2018 Hoạt động Chính thức
22 18XXX0591 Lê Thị Tuyết Ngân 23/12/2000 Nữ Kinh Tế 01/10/2018 Hoạt động Cộng tác
23 18XXX0405 Bùi Bình Minh 09/06/2000 Nữ Kinh Tế 01/10/2018 Hoạt động Cộng tác
24 18XXX1533 Huỳnh Bảo Trâm 15/11/2000 Nữ Kinh Tế 01/10/2018 Hoạt động Cộng tác
25 18XXX0708 Phạm Phan Hồng Hân 02/09/2000 Nữ Kinh Tế 01/10/2018 Hoạt động Cộng tác

Tổng cộng: (108) thành viên - Trong đó: (45) Nam và (63) Nữ

***Ghi chú:

+ Hàng màu đỏ nhạt: Thành viên ngừng hoạt động

Xem Quy định về Chứng năng, Quyền hạn của Thành Viên CLB tại đây

Xem trang Điểm danh Thành Viên CLB tại đây