Quy định về Kiểu thành viên: CỘNG TÁC, CHÍNH THỨC và Thành viên BAN BỘ PHẬN

Hiện tại, CLB Chứng Khoán UEF có 2 kiểu thành viên bao gồm: Thành viên Cộng tác, Thành viên Chính thức. Ngoài ra, tên gọi “Thành viên Ban bộ phận” nghĩa là Thành viên đó đang được đảm nhiệm vị trí phụ trách ở một ban bộ phận nào đó trong CLB.

A. Thành viên Cộng tác

Theo quy định tại CLB Chứng Khoán nói riêng, Thành viên Cộng tác được hiểu là THÀNH VIÊN MỚI tham gia CLB.

Đối với kiểu thành viên này, phải trải qua vòng Đăng ký thành viên qua form + Đậu buổi phỏng vấn của CLB tổ chức.

Nghĩa là, nếu bạn đậu buổi phỏng vấn đó, bạn sẽ chính thức trở thành thành viên của CLB. Và có kiểu thành viên là “Thành viên Cộng tác”.

Mặc khác, nếu bạn rớt buổi phỏng vấn, nghĩa là bạn không phải là thành viên của CLB, Vì vậy sẽ không có kiểu thành viên nào.

B. Thành viên Chính thức

Để được trở thành kiểu Thành viên Chính thức, CLB sẽ xem xét các Thành viên Cộng tác trong một khoảng thời gian hoạt động nhất định (Sinh hoạt, Hoạt động, Năng nổ, Tích cực, Đóng quỹ đầy đủ,…). Nếu thành viên đó đủ điều kiện, Ban chủ nhiệm sẽ tiến hành nâng cấp thành Thành viên Chính thức của CLB.

Gợi ý:  Hướng dẫn Thành viên đăng nhập tài khoản tại Website CLB CK UEF

Thành viên Cộng tác ⇒ Thành viên Chính thức

C. “Thành viên Ban bộ phận” (Phụ trách Ban)

CLB luôn luôn hỗ trợ các bạn, với mong muốn có 1 sân chơi lành mạnh, một nơi lý tưởng để học hỏi và giúp đỡ lần nhau. Có thể kết hợp và tạo điều kiện cho những bạn có nhiệt huyết, có khả năng, muốn được trải nghiệm nhiều hơn, muốn đóng góp và cống hiến cho CLB nói chung cũng như các Thành viên trong CLB nói riêng. Từ đó, cái tên “Ban bộ phận” ra đời.

1. Bạn hiểu gì về Ban bộ phận?

Ví dụ: Ban kế hoạch, Ban chuyên môn, Ban truyền thông,…

Như vậy, theo cách hiểu của CLB. Ban bộ phận là những phòng ban (những bộ phận trong bộ máy) có chức năng và nhiệm vụ khác nhau, đảm nhiệm 1 công việc riêng biệt nào đó trong CLB (bộ máy), nhằm giúp cho các hoạt động của CLB được diễn ra linh hoạt hơn.

2. Cách để ứng tuyển Thành viên Ban bộ phận?

  • Cách 1: Nếu bạn chưa là Thành viên Cộng tác

– Điều kiện: Bạn có mong muốn tham gia CLB, có năng lực, có nhiệt huyết và có mong muốn đóng góp cho CLB.

Gợi ý:  Quy định về Khen thưởng, Kỷ luật giành cho các thành viên CLB

– Cách ứng tuyển: Điền đơn đăng ký thành viên CLB qua form + Phỏng vấn thành viên CLB + Phỏng vấn về độ phù hợp so với ban bộ phận mà bạn đã chọn.

– Cách xét: Sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

+ Trường hợp 1, bạn không đậu phỏng vấn thành viên CLB ⇒ Rớt phần thành viên, hẹn bạn lần tuyển thành viên tiếp theo.

Thành viên Cộng tác

+ Trường hợp 2, bạn không đậu phỏng vấn về độ phù hợp so với ban bộ phận mà bạn đã chọn ⇒ Rớt phần Ban bộ phận, bạn sẽ được là Thành viên Cộng tác của CLB.

Thành viên Cộng tác ⇐ Thành viên Chính thức

+ Trường hợp 3, bạn đậu 2 cả phần (Thành viên + Ban bộ phận). Tạm gọi là vòng 1.

Ở phần này hơi đặc biệt, sẽ có tối đa 3 vòng thi: 1, 2, 3. Tùy vào mức độ quan trọng của Ban bộ phận bạn đã chọn, sẽ có 3 vòng hoặc ít hơn 3 vòng, hoặc thậm chí là chỉ 1 vòng duy nhất:

  • Nếu bạn đậu tất cả các vòng => Bạn chính thức trở thành “Thành viên Ban bộ phận”.

Thành viên Cộng tác ⇒ Thành viên Chính thức  “Thành viên Ban bộ phận”

  • Nếu bạn không đậu 1 trong số đó => Bạn sẽ chỉ trở thành “Thành viên Chính thức” hoặc “Thành viên Cộng tác” tùy nhóm trưởng của Ban đó quyết định.
Gợi ý:  Quyền lợi và Cam kết khi tham gia vào CLB CK UEF - UEF SECURITIES CLUB

Thành viên Cộng tác OR Thành viên Chính thức

  • Cách 2: Nếu bạn đã là Thành viên Chính thức

– Điều kiện: Bạn hoạt động một thời gian cảm thấy có năng lực, nhiệt huyết và có mong muốn đóng góp cho CLB.

– Cách ứng tuyển: Làm đơn gửi lên Ban chủ nhiệm xin ứng tuyển vào Ban bộ phận.

– Cách xét: Ban chủ nhiệm sẽ xem xét tình hình hoạt động của bạn, đánh giá mức độ phù hợp so với Ban bộ phận mà bạn đã chọn. Kiểm tra năng lực bằng cách cho bạn đảm nhận 1 công việc trong ban đó trước khi chính thức đậu.

Thành viên Chính thức ⇒ “Thành viên Ban bộ phận”