Quy định về Khen thưởng, Kỷ luật giành cho các thành viên CLB

Khen thưởng cấp Câu lạc bộ

 • Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét đánh giá thành viên có nổ lực, cố gắng, có công lớn, hoặc mang giải thưởng về cho Câu lạc bộ. Hoặc cần được khen thưởng ngay một thành viên nào đó. Mức độ nội bộ của Câu lạc bộ.
 • Hình thức khen thưởng: Tuyên dương, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ khen thưởng bằng giấy khen.
 • Xem mẫu tại đây.

Chứng nhận cấp Câu lạc bộ

 • Ngoài khen thưởng cấp CLB, Ban chủ nhiệm sẽ cấp giấy chứng nhận cho những thành viên cần được công nhận một cách nghiêm túc.
 • Hình thức chứng nhận: Công bố, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ công nhận bằng giấy chứng nhận.
 • Xem mẫu tại đây.

Khen thưởng cấp Trường

 • Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đánh giá hoạt động của từng hội viên sau mỗi hoạt động, mỗi nhiệm kỳ và có chế độ khen thưởng đối với những hội viên tích cực, có nhiều đóng góp cho các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Hình thức khen thưởng: Tuyên dương, đề nghị Nhà trường, Hội Sinh viên Trường, Đoàn trường khen thưởng bằng giấy khen.
Gợi ý:  Mẫu giấy chứng nhận, giấy khen bản chính thức của CLB Chứng Khoán UEF

Kỷ luật chung

 • Đối với những hội viên vi phạm điều lệ, nội quy Câu lạc bộ hoặc có hành vi sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín Câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm sẽ có những biện pháp kỷ luật.
 • Hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ khỏi Câu lạc bộ.
  Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, Ban Chủ nhiệm sẽ đề nghị đưa ra Hội đồng khen thưởng và Kỷ luật của Nhà trường để xét kỷ luật.

Mọi chi tiết cụ thể, vui lòng xem lại bài “Điều lệ, Nội quy, Mục tiêu hoạt động của CLB CK UEF” tại đây.