Quy định về đóng quỹ, thu và chi quỹ CLB

Quỹ câu lạc bộ là một loại chi phí bắt buộc phải đóng khi bạn tham gia vào CLB để sinh hoạt. Mỗi thành viên phải có trách nhiệm đóng quỹ đầy đủ và đúng thời hạn, đảm bảo cho sự công bằng trong các hoạt động sinh hoạt của từng thành viên.

Lý do: Vì là CLB Chứng Khoán UEF thuộc loại hình CLB Học Thuật. Nên rất nặng về khâu tổ chức, khâu chạy kế hoạch và tìm khách mời, diễn giả. Và các hoạt động khác liên quan đến học thuật kết hợp với trải nghiệm thực tiễn của CLB. Do đó, quỹ là một phần không thể thiếu để duy trì CLB, cũng như các thành viên trong CLB.

1. Quy định chung

a) Đối tượng & Hình thức đóng quỹ:

 • Thành viên CLB: 100% tiền mặt + 100% nhiệt huyết;
 • Thành viên Ban bộ phận: 50% tiền mặt + 100% nhiệt huyết;
 • Thành viên Ban chủ nhiệm: 0% tiền mặt + 100% công sức + 100% nhiệt huyết;
 • Thành viên Ban cố vấn: 0% tiền mặt + 100% hỗ trợ về mọi mặt khi cần.
Gợi ý:  Mẫu giấy chứng nhận, giấy khen bản chính thức của CLB Chứng Khoán UEF

b) Loại hình quỹ:

Quỹ bắt buộc. Cụ thể số tiền sẽ được công khai trong buổi sinh hoạt thành viên đầu tiên của CLB.

c) Mục đích đóng quỹ:

Duy trì và phục vụ Câu lạc bộ, Thành viên:

 • Tổ chức các sự kiện trong và ngoài CLB, trường UEF, trường bạn.
 • Tổ chức các hoạt động cho thành viên trong CLB.
 • Mời khách mời.
 • Tổ chức tham quan, và các hoạt động liên quan.
 • In ấn tài liệu.
 • In ấn Standy, Poster giới thiệu cho các dịp của trường liên quan đến CLB.
 • In thẻ hội viên (nếu có).
 • Chi phí sổ sách quản lý quỹ, biên lai thu và chi quỹ, sổ ghi chép các biên bản, kế hoạch cho CLB.
 • Tổ chức sinh nhật cho thành viên.
 • Mua quà tặng cho những thành viên có thành tích hoặc được khen thưởng, giao trải cho các cuộc thi.
 • Và các loại chi phí khác liên quan phục vụ cho CLB và cho thành viên.

d) Quyền lợi đóng quỹ:

Tất cả các thành viên trong CLB đã đóng quỹ đều được hưởng tất cả các quyền lợi của CLB Chứng khoán.

c) Không đóng quỹ:

Nếu thành viên đó không đóng quỹ CLB hoặc đóng quỹ trễ, sẽ không được hưởng tất cả các quyền lợi của CLB Chứng khoán đặt ra.

Gợi ý:  Quy định về Kiểu thành viên: CỘNG TÁC, CHÍNH THỨC và Thành viên BAN BỘ PHẬN

+ Trường hợp thành viên đóng trễ hạn < 30 ngày, sẽ bị phạt đóng quỹ gấp đôi.

+ Trường hợp đóng quỹ trễ hạn ≥ 30 ngày, hoặc không đóng quỹ. CLB Chứng khoán có quyền loại thành viên đó ra khỏi CLB. Ngoài ra, thành viên đó sẽ được gán “Tình trạng: Bị kỷ luật” và công bố tại trang Thành Viên CLB.

2. Quy định thu quỹ

+ Thành viên đóng trực tiếp cho thủ quỹ của CLB tại các buổi sinh hoạt khi đến hạn đóng quỹ (Thủ quỹ sẽ thông báo và nhắc nhở).

+ Mỗi thành viên sau khi đóng, sẽ được thủ quỹ viết biên lai thu quỹ gửi bạn giữ.

+ Số tiền đóng quỹ, sẽ được thủ quỹ phổ biến tại buổi sinh hoạt.

+ Khi bạn tham gia CLB, nghĩa là bạn đồng ý đóng quỹ đầy đủ, nếu bạn rút khỏi CLB trong thời gian tiền quỹ vẫn còn thời hạn, bạn sẽ không được rút lại chúng. Trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Quy định chi quỹ

Để thuận tiện cho việc tham gia và hoạt động của CLB, các chi tiêu về quỹ sẽ được cập nhật thường xuyên tại website này, tại mục Báo cáo > Tài chính.

Gợi ý:  Hướng dẫn Thành viên đăng nhập tài khoản tại Website CLB CK UEF

Tại trang này, bạn sẽ được Thủ quỹ của CLB cập nhật các thông tin về thu và chi quỹ, cũng như số tiền, chi tiết nội dung cụ thể.

Ngoài ra, bạn sẽ biết được ai đã đóng quỹ và ai chưa đóng quỹ một cách minh bạch cho cả CLB và cả thành viên. Để xem điểm danh các thành viên, nhấn vào đây.