Giữa 1.000 mã chứng khoán trên 3 sàn, làm thế nào chọn được một cổ phiếu để mua?

Giữa 1.000 mã chứng khoán trên 3 sàn, làm thế nào chọn được một cổ phiếu để mua?

Để chọn cổ phiếu, chúng ta có nhiều cách khác nhau: môi giới “phím hàng”, mua robot khuyến nghị, tự chọn dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết về doanh nghiệp… Nhưng một cách khác, khá đơn giản và … …