Đây là tính năng gửi email tự động cho bạn khi website có bài viết mới được đăng tải công khai.

Đối với những thành viên có tên trong danh sách thành viên của CLB Chứng Khoán UEF, mặc định sẽ được hệ thống đăng ký tự động.

Riêng những bạn chưa là thành viên CLB, muốn sử dụng tính năng này, hãy điền đầy đủ thông tin vào form phía trên.

Lưu ý: Đây là trang chỉ dùng để Đăng ký Theo dõi Bản tin Mới (Subscribe Newsletter) thông qua email tự động của hệ thống, không phải trang dùng để đăng ký thành viên mới.