A. Thông tin chung

1. Tên logo

Logo Câu lạc bộ Chứng khoán UEF – UEF Securities Club | Future Investment

2. Logo

Kích thước 1X – (577px x 577px) – Bản sao

Phiên bản: 2

3. Nội dung logo

  • Chữ chính (Thương hiệu): UEF SECURITIES
  • Chữ phụ: Future Investment
  • Biểu tượng (Ý nghĩa): Biểu tượng của sự tăng trưởng thị trường

4. Loại logo

Logo lồng ghép giữa chữ và biểu tượng

5. Màu sắc

Sự kết hợp giữa 3 màu chính: Cam, xanh dương, xanh lá. Và màu nền: Xám trắng

6. Tỉ lệ

1:1

7. Thuộc sở hữu

Logo của Câu lạc bộ Chứng khoán UEF – UEF Securities Club, Trường đại học Kinh tế và Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF)

Được đóng góp bởi tác giả:

  • Họ tên tác giả: Ngô Hồng Ngọc (Thành viên CLB)
  • Thuộc khoa: Quản trị du lịch – Khách sạn
  • MSSV: 16XXX0213
  • Ngày tham gia CLB: 13/04/2018

Logo được chỉnh sửa và hoàn thiện bởi:

  • Chủ nhiệm CLB: Phan Quốc Sơn
  • Nhiệm kỳ: 1

B. Thông tin chi tiết

1. Giới thiệu về logo

 

2. Logo hoàn thiện

 

3. Quy định về màu sắc – Font chữ

 

4. Các dạng của logo

 

5. Quy định đổi ngược màu

 

6. Quy định sử dụng logo một màu

 

7. Một số cách sử dụng logo sai

 

8. Một số ứng dụng trong logo