Vui lòng điền thông tin liên lạc chính xác (Email, SĐT) để tránh bị thất lạc thông tin.

Ngoài ra, bạn nên thường xuyên truy cập website CLBCKUEF.TK để cập nhật những thông tin mới nhất từ CLB.

Ghi chú: Nếu bạn là Thành viên cũ của CLB, vui lòng xem danh sách thành viên được công bố trên website này, xem tên của bạn đã có hay chưa. Nếu có rồi, bạn không cần phải đăng ký lại!