Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập tài khoản mới có thể xem đầy đủ thông tin thành viên

# Ngày chốt Mô tả Người chốt Nhận xét
1 09/03/2019 - 05:43:31 Chốt điểm danh thành viên của HK1 Võ Thị Nhã Trân
2 17/08/2018 - 05:30:09 Chốt đã đến hạn đóng quỹ kế tiếp Quốc Sơn PQS Ngày Bắt đầu: 17/05/2018 - Ngày Kết Thúc: 17/08/2018
3 17/08/2018 - 02:41:16 Chốt điểm danh thành viên của HK2 Quốc Sơn PQS

Tổng cộng: (3) danh sách đã chốt

***Lưu ý: Các thành viên có Tình trạng: Ngừng hoạt động sẽ không được tính.