Lời khuyên đắt giá của tỷ phú Bill Gates cho sinh viên về việc “chọn bạn mà chơi”, càng thực hiện sớm cuộc sống càng phong phú và thành công

Lời khuyên đắt giá của tỷ phú Bill Gates cho sinh viên về việc "chọn bạn mà chơi", càng thực hiện sớm cuộc sống càng phong phú và thành công

Mặc dù bỏ dở việc học đại học để khởi nghiệp và thành công, nhưng tỷ phú Bill Gates vẫn thừa nhận, việc học đại học sẽ dẫn tới một con đường thành công hơn nhiều. Đặc biệt, ông khuyên …