Kế hoạch phương hướng hoạt động CLB Chứng Khoán UEF năm học 2018 – 2019

Dưới đây là bản kế hoạch phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ Chứng Khoán UEF, năm học 2018 – 2019.

Qua đó, ngoài những buổi sinh hoạt CLB hàng tuần (1 buổi trong tuần – sinh hoạt theo chủ đề), chúng ta sẽ có thêm các chương trình hoạt động lớn như Workshop, Cuộc thi, Tham quan Sàn CK,… tất cả sẽ được trải đều trong 3 học kì lớn (HK1A & HK1B, HK2A & HK2B, HK3 – Học kỳ hè).

Ngoài ra, CLB sẽ tiếp tục triển khai một số chương trình nhỏ khác tùy thuộc vào tình hình hoạt động trong năm (nếu có).

1. Kế hoạch phương hướng hoạt động NH 2018 – 2019

2. Lịch trình dự kiến tổ chức các buổi Workshop NH 2018 – 2019

3. Lịch trình dự kiến các chủ đề sinh hoạt hàng tuần

<Đang cập nhật – CLB sẽ công bố các chủ đề sinh hoạt sau ngày phỏng vấn xét tuyển thành viên mới>

Gợi ý:  Kế hoạch các chủ đề Workshops 2018-2019 của Clb Chứng khoán UEF (Dự kiến thời gian)

Trân trọng./
Ban Chủ Nhiệm
CLB Chứng Khoán UEF