CLB Chứng Khoán UEF phát động cuộc thi “Sáng tác Slogan – Khẩu hiệu” lồng ghép buổi phỏng vấn các thành viên mới

Câu lạc bộ Chứng Khoán xin trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên UEF về việc tổ chức Cuộc thi “Sáng tác Slogan (khẩu hiệu)” cấp Câu lạc bộ. Lồng ghép cùng với buổi phỏng vấn các thành viên …

Workshop chuyên đề ”Cơ hội từ thị trường chứng khoán và Các phương pháp đầu tư” do CLB Chứng Khoán UEF tổ chức

Workshop chuyên đề ''Cơ hội từ thị trường chứng khoán và Các phương pháp đầu tư''

Đăng ký tham dự Workshop chuyên đề “Cơ hội từ thị trường chứng khoán và Các phương pháp đầu tư” Chương trình Workshop chuyên đề “Cơ hội từ thị trường chứng khoán và Các phương pháp đầu tư” – Tạo …