Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập tài khoản mới có thể xem đầy đủ thông tin thành viên


Last update: 08/12/2018 - 18:00
# Mã SV Tên sinh viên Giới tính Buổi vắng Đóng quỹ Tiềm năng Thành tích Nhóm Phụ trách
1 18XXX1562 Nguyễn Mỹ Thái Kha Nữ 3 Chưa 0 0 N/A N/A
2 18XXX0144 Trần Thảo Nhi Nữ 3 Chưa 0 0 N/A N/A
3 18XXX0114 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
4 18XXX1059 Hà Thị Phương Khanh Nữ 1 Chưa 0 0 N/A N/A
5 18XXX1895 Mai Văn Tiến Đạt * Nam 0 Rồi 0 0 N/A Ban Hành Chính - Nhân Sự
6 18XXX2014 Nguyễn Thành Đạt Nam 3 Chưa 0 0 N/A N/A
7 18XXX0489 Nguyễn Vũ Thu Hằng Nữ 2 Rồi 0 0 N/A N/A
8 18XXX0695 Nguyễn Huỳnh Ngọc Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
9 18XXX1388 Hồ Huy Thanh Nam 1 Chưa 0 0 N/A N/A
10 18XXX0206 Trần Trung Nghĩa Nam 3 Chưa 0 0 N/A N/A
11 18XXX0090 Nguyễn Hoàng Tú Linh * Nữ 1 Rồi 0 0 N/A Ban Hành Chính - Nhân Sự
12 18XXX0243 Lý Quốc Việt * Nam 2 Chưa 0 0 N/A Ban Hành Chính - Nhân Sự
13 15XXX953 Trần Thanh Bình * Nam 4 Chưa 0 0 N/A N/A
14 18XXX0471 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 4 Chưa 0 0 N/A N/A
15 16XXX0232 Lục Đức Sê San Nam 2 Rồi 0 0 N/A N/A
16 18XXX1852 Trần Tố Quyên Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
17 16XXX0341 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 2 Rồi 0 0 N/A N/A
18 18XXX1061 Lê Vĩnh Đạt Nam 3 Rồi 0 0 N/A N/A
19 18XXX0007 Lê Hoàng Sang Nam 3 Rồi 0 0 N/A N/A
20 18XXX0126 Huỳnh Thị Lan Thanh * Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
21 18XXX0591 Lê Thị Tuyết Ngân Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
22 18XXX0405 Bùi Bình Minh Nữ 0 Rồi 0 0 N/A N/A
23 18XXX1533 Huỳnh Bảo Trâm Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
24 18XXX0708 Phạm Phan Hồng Hân Nữ 2 Rồi 0 0 N/A N/A
25 17XXX0093 Trần Ngọc Bích Quyên Nữ 3 Chưa 0 0 N/A N/A

Tổng cộng: (107) thành viên - Trong đó: (45) Nam và (62) Nữ

***Ghi chú:

+ Dấu sao: Thành viên chính thức.

+ Buổi vắng: Là số buổi cá nhân đó vắng mặt, bao gồm tất cả các hoạt động.
+ Tiềm năng: Là điểm cộng cho cá nhân đó trong mỗi buổi sinh hoạt. Mỗi lần tương ứng với 1 điểm.
+ Thành tích: Là điểm liên quan tới thi đua, phong trào, đạt danh hiệu, đạt giấy khen. Mỗi một lần tương ứng với 1 điểm.

+ Hàng màu đỏ nhạt: Thành viên ngừng hoạt động

***Cách thức tính:

+ Hạn đóng quỹ: Mỗi 1 học kì lớn – Ngày bắt đầu: HK1 (A+B)
+ Dự kiến lần đóng tiếp theo: HK2 (A+B)
+ Số buổi vắng, tiềm năng, thành tích được tính theo từng học kỳ lớn. Sau khi kết thúc một học kỳ lớn, sẽ được Reset về 0 và bắt đầu tính lại. Các dữ liệu cũ sẽ được lưu trữ tại trang Lịch Sử Điểm Danh Thành Viên.

Xem trang Danh sách Thành Viên CLB tại đây