Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập tài khoản mới có thể xem đầy đủ thông tin thành viên


Last update: 09/03/2019 - 05:43
# Mã SV Tên sinh viên Giới tính Buổi vắng Đóng quỹ Tiềm năng Thành tích Nhóm Phụ trách
1 17XXX0233 Nguyễn Hồ Lan Anh * Nữ 0 Chưa 0 0 N/A N/A
2 18XXX1562 Nguyễn Mỹ Thái Kha Nữ 0 Chưa 0 0 N/A N/A
3 18XXX0144 Trần Thảo Nhi Nữ 0 Chưa 0 0 N/A N/A
4 18XXX0114 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
5 18XXX1059 Hà Thị Phương Khanh Nữ 1 Chưa 0 0 N/A N/A
6 18XXX1895 Mai Văn Tiến Đạt * Nam 0 Rồi 0 0 N/A Ban Hành Chính - Nhân Sự
7 18XXX2014 Nguyễn Thành Đạt Nam 0 Chưa 0 0 N/A N/A
8 18XXX0489 Nguyễn Vũ Thu Hằng Nữ 0 Rồi 0 0 N/A N/A
9 18XXX0695 Nguyễn Huỳnh Ngọc Nữ 0 Rồi 0 0 N/A N/A
10 18XXX1388 Hồ Huy Thanh Nam 0 Chưa 0 0 N/A N/A
11 18XXX0206 Trần Trung Nghĩa Nam 0 Chưa 0 0 N/A N/A
12 18XXX0090 Nguyễn Hoàng Tú Linh * Nữ 0 Rồi 0 0 N/A Ban Hành Chính - Nhân Sự
13 18XXX0243 Lý Quốc Việt * Nam 0 Chưa 0 0 N/A Ban Hành Chính - Nhân Sự
14 15XXX953 Trần Thanh Bình * Nam 0 Chưa 0 0 N/A N/A
15 18XXX0471 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 0 Chưa 0 0 N/A N/A
16 16XXX0232 Lục Đức Sê San Nam 0 Rồi 0 0 N/A N/A
17 18XXX1852 Trần Tố Quyên Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
18 16XXX0341 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
19 18XXX1061 Lê Vĩnh Đạt Nam 1 Rồi 0 0 N/A N/A
20 18XXX0007 Lê Hoàng Sang Nam 1 Rồi 0 0 N/A N/A
21 18XXX0126 Huỳnh Thị Lan Thanh * Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
22 18XXX0591 Lê Thị Tuyết Ngân Nữ 0 Rồi 0 0 N/A N/A
23 18XXX0405 Bùi Bình Minh Nữ 0 Rồi 0 0 N/A N/A
24 18XXX1533 Huỳnh Bảo Trâm Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A
25 18XXX0708 Phạm Phan Hồng Hân Nữ 1 Rồi 0 0 N/A N/A

Tổng cộng: (108) thành viên - Trong đó: (45) Nam và (63) Nữ

***Ghi chú:

+ Dấu sao: Thành viên chính thức.

+ Buổi vắng: Là số buổi cá nhân đó vắng mặt, bao gồm tất cả các hoạt động.
+ Tiềm năng: Là điểm cộng cho cá nhân đó trong mỗi buổi sinh hoạt. Mỗi lần tương ứng với 1 điểm.
+ Thành tích: Là điểm liên quan tới thi đua, phong trào, đạt danh hiệu, đạt giấy khen. Mỗi một lần tương ứng với 1 điểm.

+ Hàng màu đỏ nhạt: Thành viên ngừng hoạt động

***Cách thức tính:

+ Hạn đóng quỹ: Mỗi 1 học kì lớn – Ngày bắt đầu: HK1 (A+B)
+ Dự kiến lần đóng tiếp theo: HK2 (A+B)
+ Số buổi vắng, tiềm năng, thành tích được tính theo từng học kỳ lớn. Sau khi kết thúc một học kỳ lớn, sẽ được Reset về 0 và bắt đầu tính lại. Các dữ liệu cũ sẽ được lưu trữ tại trang Lịch Sử Điểm Danh Thành Viên.

Xem trang Danh sách Thành Viên CLB tại đây