Tổng cộng: (20) chuyên ngành.

# Tên chuyên ngành Tên viết tắt
1 Khác K
2 Quản Trị Kinh Doanh QTKD
3 Kinh Doanh Quốc Tế KDQT
4 Marketing MKT
5 Quản Trị Nhân Lực QTNL
6 Tài Chính Ngân Hàng TCNN
7 Quan Hệ Công Chúng QHCC
8 Công Nghệ Thông Tin CNTT
9 Thương Mại Điện Tử TMDT
10 Ngôn Ngữ Anh NNA
11 Luật Quốc Tế LQT
12 Luật Kinh Tế LKT
13 Quan Hệ Quốc Tế QHQT
14 Quản Trị Khách Sạn QTKS
15 Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống QTNHVDVAU
16 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành QTDVDLVLH
17 Kế Toán KT
18 Ngôn Ngữ Nhật NNN
19 Ngôn Ngữ Hàn NNH
20 Công Nghệ Truyền Thông CNTRTH

Tổng cộng: (20) chuyên ngành.


Đây là danh sách các chuyên ngành đang được CLB mở trong đợt đăng ký thành viên lần này. Những chuyên ngành liên quan về lĩnh vực kinh tế và tài chính sẽ là một lợi thế cho các bạn.