Thỏa thuận về quyền riêng tư và chính sách sử dụng của “Câu Lạc Bộ Chứng Khoán UEF”

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Thỏa thuận: Thỏa thuận sử dụng trang web Câu Lạc Bộ Chứng Khoán UEF này, cùng với tất cả các bản sửa lỗi, bổ sung, cập nhật.

– CLB CK UEF: Câu lạc bộ Chứng khoán UEF – UEF Securities Club.

– Liên kết website: https://clbckuef.tk.

– UEF: Trường đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM – UEF.

– CK: Chứng khoán.

– Securities: Chứng khoán.

– Sáng lập website: Phan Quốc Sơn – Cựu chủ nhiệm CLB Chứng Khoán lâm thời.

– Đơn vị tài trợ website: Web60s.vn.

– Website được quản lý bởi: Ban chủ nhiệm CLB CHỨNG KHOÁN UEF.

– Dưới sự giám sát bởi: Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM – UEF.

– Trực thuộc: Khoa kinh tế – UEF

– Giải thích một số chức năng trên website:

+ Giới thiệu: Giới thiệu về CLB CK UEF.

+ Quy định: Các quy định chung của CLB giành cho Ban chủ nhiệm cũng như các Thành viên CLB.

+ Thông báo: Các thông báo nội bộ liên quan đến CLB.

+ Tài liệu lưu trữ: Lưu trữ các kế hoạch/ tài liệu/ hồ sơ/ ảnh/ video của CLB (Một số bị ẩn do tính chất nội bộ).

+ Web tham khảo: Các liên kết tham khảo để truy cập nhanh ra bên ngoài do CLB đề xuất.

+ Hoạt động: Các hoạt động tiêu biểu của CLB.

+ Bài viết: Các bài viết được CLB sưu tầm, tham khảo, biên soạn, tổng hợp. Nhằm phục vụ cho mục đích học thuật.

+ Thành viên: Thông tin về thành viên CLB. Bao gồm:

+ Ban chủ nhiệm: Danh sách các thành viên ban chủ nhiệm điều hành CLB CK UEF.

+ Các ban khác: Danh sách các ban điều hành khác do ban chủ nhiệm bầu ra (Ngoại trừ Ban cố vấn).

+ Thành viên CLB: Danh sách các thành viên đăng ký tham gia CLB (Bao gồm thành viên Nòng cốt và Không nòng cốt).

+ Điểm danh thành viên: Công cụ quản lý thông tin điểm danh của các thành viên, bao gồm đóng quỹ.

+ Ban cố vấn: Các thầy cô của UEF, các anh chị có kinh nghiệm về CK.

+ Báo cáo:

+ Tài chính CLB: Công bố minh bạch các vấn đề thu và chi của CLB đến các thành viên.

+ Đầu tư CK: Công bố việc đầu tư CK một cách minh bạch đến các thành viên.

+ Vé hỗ trợ: Chức năng mở vé hỗ trợ trực tuyến trên website giữa các thành viên và BCN (Tickets).

+ Nhận tin auto: Chức năng tự động gửi email cho các thành viên của CLB (Liên hệ BCN để đăng ký nếu bạn có liên quan nhưng không phải là thành viên của CLB) khi có bài viết mới nhất trên website.

– Thể hiện là người văn minh, yêu cầu không sao chép hoặc sử dụng các nội dung tại website này một cách tự do. Bao gồm cả việc Trục lợi, Mua bán dữ liệu người dùng, và Các vi phạm bản quyền khác theo quy định của pháp luật.

– Chúng tôi thành lập CLB CK UEF này với mục đích nghiên cứu học tập trong phạm vi trường UEF. Mô hình Phi lợi nhuận, vì vậy vui lòng tuân thủ các quy tắc về ứng xử, cũng như tôn trọng chúng tôi và các quy định của Trường UEF.

2. ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

– Các nội dung thông tin thành viên chỉ duy nhất lưu tại trang web này. Chỉ phục vụ cho các hoạt động của CLB.

– Chúng tôi cam kết không tự ý dùng các thông tin do các thành viên cung cấp để công khai đến người khác mà không hỏi ý kiến của người đó.

– Nếu bạn xin rút ra khỏi CLB (Không làm thành viên nữa). Bạn có quyền yêu cầu Ban chủ nhiệm xóa mọi thông tin của bạn.

– Đối với các thành viên, luôn tôn trọng về quyền riêng tư của từng cá nhân.

3. ĐIỀU KHOẢN VỀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

– Bạn truy cập trang web này nghĩa là bạn đã đồng ý các điều khoản của trang web này và các quy định của CLB CK UEF.

– Các thành viên CLB có thể truy cập trang web này bất kỳ lúc nào.

– Đối với người ngoài, có nhu cầu sử dụng nội dung hoặc tham khảo nội dung, vui lòng liên hệ Ban chủ nhiệm của CLB CK UEF.

– Đây là CLB hoạt động vì mục đích nghiên cứu và học tập giữa các thành viên CLB với nhau, vì vậy không sử dụng với mục đích cá nhân hoặc mượn danh CLB để thu phí/mua bán/trao đổi.

– Đối với các bài viết hay mà trang web này chia sẻ, đều được sao chép nguyên bản từ các trang web uy tín, và có ghi rõ liên kết trang web nguồn bên dưới tiêu đề bài viết.

– Tất cả nội dung tại trang web này đều mang tính kham khảo có cơ sở.

– Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng nội dung trang web này phát tán sai trái ra bên ngoài, cũng như nói sai sự thật, bàn tán không hay,… gây hậu quả đến CLB hoặc trường UEF. Nếu xảy ra, trường UEF sẽ ra quyết định xử lý cùng CLB nếu có đối với cá nhân đó.


Cập nhật lần cuối: 10/10/2018