Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập tài khoản mới có thể xem đầy đủ thông tin thành viên


Ban: Cố Vấn* [CV]

Là một ban riêng biệt của CLB. Cố vấn về mặt quản lý điều hành cũng như về mặt chuyên môn chứng khoán cho BAN CHỦ NHIỆM và BAN BỘ PHẬN.

# Chức danh Họ tên Giới tính Điện thoại Email
4 #1 Trưởng ban Nguyễn Tiến Hùng Nam 097XXX3639 hungnt@uef.edu.vn NTXXX
5 #2 Phó ban Nguyễn Phạm Hải Hà Nam 091XXX7809 hanph@uef.edu.vn NPXXX
6 #3 TV ban Phó Hưng Bình Nam 090XXX7327 binhph@uef.edu.vn PHXXX

Ban: Chuyên Môn [CM]

Bao gồm 2 mảng chuyên môn: Chuyên môn về Chứng khoán và Chuyên môn về Kỹ thuật hậu cần.

# Chức danh Họ tên Giới tính Điện thoại Email TV nguồn
1 #1 TV ban Trần Nguyễn Anh Khoa Nam 056XXX7472 khoatna18@uef.edu.vn 18XXX0001 Thành viên CLB
2 #2 TV ban Vũ Hoàng Việt Nam 088XXX7386 vietvh18@uef.edu.vn 18XXX0532 Thành viên CLB
3 #3 TV ban Lê Quý Công Nam 038XXX5700 conglequy1012@gmail.com 18XXX0285 Thành viên CLB

Ban: Kế Hoạch - Sự Kiện [KH-SK]

Là ban chịu trách nhiệm chính về các kế hoạch của CLB. Bao gồm cả nghiệm thu và tính khả thi.
Và chịu trách nhiệm chính về các công tác liên quan đến khâu chạy chương trình lớn nhỏ do CLB tổ chức, hoặc thầu chương trình với Khoa, với Trường.

# Chức danh Họ tên Giới tính Điện thoại Email TV nguồn
14 #1 TV ban Dương Thị Như Quỳnh Nữ 038XXX7306 nhuquynh4263@gmail.com 18XXX0588 Thành viên CLB
15 #2 TV ban Vũ Quang Hào Nam 078XXX4377 haovq18@uef.edu.vn 18XXX0490 Ban chủ nhiệm

Ban: Truyền Thông - Đối Ngoại - Thiết Kế [TT-DN-TK]

Là ban chịu trách nhiệm chính về các công tác truyền thông của CLB. Bao gồm các hình thức Online cũng như Offline trong và ngoài CLB.
Và chịu trách nhiệm chính về hỗ trợ các công tác đối ngoại của Chủ Nhiệm cũng như làm gương mặt đại diện cho CLB. Bao gồm các hình thức PR, đàm phán, giao lưu,...
Và chịu trách nhiệm chính về các công việc liên quan đến thiết kế, sáng tạo, hiệu ứng hình ảnh, video cho CLB.
[Thành viên khác cũng có trong ban này: Nguyễn Hữu Liêm - Ban chuyên môn (kỹ thuật hậu cần)]

# Chức danh Họ tên Giới tính Điện thoại Email TV nguồn
16 #1 TV ban Vũ Thị Thùy Dung Nữ 096XXX2206 dungvtt18@uef.edu.vn 18XXX1652 Thành viên CLB
17 #2 TV ban Nguyễn Vũ Hoàng Oanh Nữ 093XXX3665 oanhnvh16@uef.edu.vn 16XXX0233 Thành viên CLB
18 #3 TV ban Nguyễn Đức Tuấn Huy Nam 093XXX5075 tuanhuynt123@gmail.com 18XXX0400 Ban chủ nhiệm
19 #4 TV ban Bùi Thanh Tuyền Nữ 090XXX2342 tuyenbt18@uef.edu.vn 18XXX0158 Thành viên CLB
20 #5 TV ban Nguyễn Hữu Liêm Nam 039XXX8999 liemhuunguyen98@gmail.com 16XXX0265 Thành viên CLB
21 #6 TV ban Thái Ngọc Nhung Nữ 098XXX7710 nhungtn18@uef.edu.vn 18XXX0315 Thành viên CLB
22 #7 TV ban Trần Mai Ngân Hà Nữ 090XXX5400 nganha.dt234@gmail.com 18XXX0413 Thành viên CLB
23 #8 TV ban Viên Văn Dũng Nam 038XXX7981 dungvv18@uef.edu.vn 18XXX0288 Ban chủ nhiệm
24 #9 TV ban Nguyễn Ngọc Phúc Tài Nam 089XXX9456 phuctai9@gmail.com 18XXX0140 Thành viên CLB

Ban: Tài Chính [TC]

Là ban chịu trách nhiệm chính về các công tác quản lý tài chính của CLB.

# Chức danh Họ tên Giới tính Điện thoại Email TV nguồn

Ban: Hành Chính - Nhân Sự [HC-NS]

Là ban chịu trách nhiệm chính về các công việc liên quan đến quản lý nhân sự và hành chính cho CLB.

# Chức danh Họ tên Giới tính Điện thoại Email TV nguồn
7 #1 Phó ban Quách Gia Huy Nam 078XXX1569 huyqg18@uef.edu.vn 18XXX1214 Thành viên CLB
8 #2 Phó ban Tăng Thị Hoàng Anh Nữ 077XXX9228 anhtth17@uef.edu.vn 17XXX0144 Thành viên CLB
9 #3 TV ban Vũ Trọng Đạt Nam 097XXX7611 datvu2732000@gmail.com 18XXX0559 Thành viên CLB
10 #4 TV ban Nguyễn Thị Tiên Nữ 097XXX2720 tienthinguyen2000@gmail.com 18XXX1028 Thành viên CLB
11 #5 TV ban Nguyễn Hoàng Tú Linh Nữ 076XXX0786 nguyenhoangtulinh1234@gmail.com 18XXX0090 Thành viên CLB
12 #6 TV ban Mai Văn Tiến Đạt Nam 091XXX3029 maidat1307@gmail.com 18XXX1895 Thành viên CLB
13 #7 TV ban Lý Quốc Việt Nam 091XXX4603 lyquocviet.bv@gmail.com 18XXX0243 Thành viên CLB

Tổng cộng: (24) thành viên, (6) ban.

Xem Quy định về Chứng năng, Quyền hạn của Ban Bộ Phận CLB tại đây