Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập tài khoản mới có thể xem đầy đủ thông tin thành viên


NHIỆM KỲ HIỆN TẠI

# Chức danh Họ tên Giới tính Điện thoại Email Nhiệm kỳ Phụ trách
1 Chủ nhiệm Đặng Nguyễn Khánh Toàn Nam 077XXX1602 15501561@uef.edu.vn 2018 - nay 15XXX561 Ban Chuyên Môn
2 Ủy viên Võ Thị Nhã Trân Nữ 035XXX2600 tranvtn216@uef.edu.vn 2018 - nay 16XXX0225 Ban Hành Chính - Nhân Sự
3 Ủy viên Trần Thanh Phong Nam 090XXX5084 phongtt16@uef.edu.vn 2018 - nay 16XXX0001 Ban Kế Hoạch - Sự Kiện
4 Ủy viên Nguyễn Thị Hạnh Nữ 090XXX6830 nguyenthihanh2273@gmail.com 2018 - nay 18XXX0649
5 Ủy viên Nguyễn Thị Diễm My Nữ 093XXX7307 myntd16@uef.edu.vn 2018 - nay 16XXX0176 Ban Truyền Thông - Đối Ngoại - Thiết Kế

Tổng cộng: (5) thành viên


Xem các nhiệm kỳ trước »

Xem Quy định về Chứng năng, Quyền hạn của Ban Chủ Nhiệm CLB tại đây