Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập tài khoản mới có thể xem đầy đủ thông tin thành viên


NHIỆM KỲ HIỆN TẠI

# Chức danh Họ tên Giới tính Điện thoại Email Nhiệm kỳ Phụ trách
1 Chủ nhiệm Viên Văn Dũng Nam 038XXX7981 dungvv18@uef.edu.vn 2019 - nay 18XXX0288 Ban Truyền Thông - Đối Ngoại - Thiết Kế
2 Ủy viên Vũ Quang Hào Nam 078XXX4377 haovq18@uef.edu.vn 2019 - nay 18XXX0490
3 Ủy viên Nguyễn Đức Tuấn Huy Nam 093XXX5075 tuanhuynt123@gmail.com 2019 - nay 18XXX0400 Ban Truyền Thông - Đối Ngoại - Thiết Kế

Tổng cộng: (3) thành viên


Xem các nhiệm kỳ trước »

Xem Quy định về Chứng năng, Quyền hạn của Ban Chủ Nhiệm CLB tại đây